tirsdag 4. november 2008

Konsekvenser av trykketeknologien!


På grunn av reformasjonen hvor folk ble interessert i bøker og kunnskap, ble etterspørselen stor. Og trykkeriene tjente derfor en enorm mengde penger, dette førte til at mange ble sysselsatt som boktrykkere. Venezia utviklet seg som et sentrum for trykking av bøker, en rolle Amsterdam etterhvert tok over. For utenom reformasjonen og opplysningstiden, var det ikke bare bøker de trykket, men også aviser. Det var billig å utgi aviser, og ga en god inntekt til produsentene.

Det tok riktig nok 150 år fra trykkpressen ble utviklet til de første trykte avisene dukket opp. Avisene ble veldig populære, bare i Storbritania ble det i 1792 solgt over 15 millioner aviser.

Det som ble trykt.


Kristendommen var veldig viktig på denne tiden, og Bibelen var derfor den første boken Gutenberg trykket. Dette var litt negativt for kirken fordi kirken hadde tidligere vært enerådende i å definere og tolke bibelen, nå kunne enkeltpersoner gjøre det siden den var trykt i stort opplag. Man kan derfor si at reformasjonen startet som resultat av trykkerevolusjonen. Vitenskapen og filosofien ble også påvirket av trykkerevolusjonen, siden flere fikk tilgang på kunnskap.

Johan Gutenberg


Johan Gutenberg utviklet omkring 1450 en trykkpresse. Den hadde riktig nok forløpere andre steder i verden. Kina hadde f.eks utviklet noe liknende omkring 1000tallet, men det brydde ingen seg om. På denne tiden var det få bøker, siden de måtte skrive det for hånd, med boktrykkepressen kunne de trykke flere bøker av samme bok. Noe som var ganske så revolusjonerende, og de kunne masseprodusere bøker. Teknikken de brukte var at de påførte blekk på en plate med mange bokstaver. De trykket deretter platen mot et papirark. Når de hadde trykket så mange sider som de ville ha, stokket de om på bokstavene på platen, og trykket neste side. Slik fortsatte det til boken var ferdig, dette var da en mere effektiv måte enn å skrive for hånd.

Gruppe

Vi er en gruppe som består av : Eivind Hanssen, Andreas Brekke og Daniel Klausen.
Vårt prosjekt var fra side 124-130, som er om trykkerevolusjonen endrer samfunnet.