tirsdag 4. november 2008

Det som ble trykt.


Kristendommen var veldig viktig på denne tiden, og Bibelen var derfor den første boken Gutenberg trykket. Dette var litt negativt for kirken fordi kirken hadde tidligere vært enerådende i å definere og tolke bibelen, nå kunne enkeltpersoner gjøre det siden den var trykt i stort opplag. Man kan derfor si at reformasjonen startet som resultat av trykkerevolusjonen. Vitenskapen og filosofien ble også påvirket av trykkerevolusjonen, siden flere fikk tilgang på kunnskap.

Ingen kommentarer: