tirsdag 4. november 2008

Konsekvenser av trykketeknologien!


På grunn av reformasjonen hvor folk ble interessert i bøker og kunnskap, ble etterspørselen stor. Og trykkeriene tjente derfor en enorm mengde penger, dette førte til at mange ble sysselsatt som boktrykkere. Venezia utviklet seg som et sentrum for trykking av bøker, en rolle Amsterdam etterhvert tok over. For utenom reformasjonen og opplysningstiden, var det ikke bare bøker de trykket, men også aviser. Det var billig å utgi aviser, og ga en god inntekt til produsentene.

Det tok riktig nok 150 år fra trykkpressen ble utviklet til de første trykte avisene dukket opp. Avisene ble veldig populære, bare i Storbritania ble det i 1792 solgt over 15 millioner aviser.

Ingen kommentarer: